credit check icon

เช็คเครดิต

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

เงื่อนไข การให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนบุคคล
กลับ
credit check icon

ยืนยัน OTP

เบอร์โทรศัพท์ที่ส่ง รหัสอ้างอิง

เช็คเครดิตสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

ติดแบลคลิสต์ เครดิตบูโร หรือ เครดิตดีอยากได้เงื่อนไขที่พิเศษกว่า มาเช็คกับเราที่นี้...มาเช็คให้ชัวร์ ก่อนยื่นกู้สินเชื่อ

คำเตือน!! อย่าเพิ่งทำเรื่องขอสินเชื่อ(ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่) หากยังไม่เช็คเครดิตของคุณกับเรา เพราะประวัติการยื่นกู้สินเชื่อ มีผลต่อผลการพิจารณาหรือเงื่อนไขที่ได้รับ

✅ บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼
✅ รู้ผลภายใน 24 ชม. ‼
✅ ไม่เสียประวัติสืบค้นข้อมูลเครดิตบูโร

 

เครดิตบูโรมีหน้าที่อะไร?  ใครกันแน่ที่ทำให้เรากู้ไม่ผ่าน?

กู้ไม่ผ่านสักที เพราะเครดิตบูโรจริงหรือ ?

เมื่อการยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน มักจะเกิดคำถามทุกครั้งว่าเกิดจากสาเหตุใด เป็นเพราะเครดิตบูโรหรือไม่ แล้วเครดิตบูโรทำหน้าที่อะไร ส่งผลต่อการยื่นขอสินเชื่อจริงไหม วันนี้มาทำความเข้าใจกับเครดิตบูโรกันค่ะ

“หน้าที่หลักของเครดิตบูโรคืออะไร?”

เครดิตบูโร ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้ ตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้สถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้

แต่เครดิตบูโรไม่ได้มีส่วนในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด การตัดสินใจทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสถากันการเงินที่ดูปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกัน

ฉะนั้นในการยื่นขอกู้สินเชื่อนั้น จะขอกู้ผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับนโยบาย คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงินที่กำหนดขึ้นมาค่ะ

 

ปัจจัยในการกู้ไม่ผ่าน สินเชื่อไม่อนุมัติมีหลายสาเหตุปัจจัยมากมาย ซึ่งเราได้ยกตัวอย่างปัจจัยที่อาจทำให้ท่านขอสินเชื่อไม่ผ่านมาฝากกันค่ะ

1. ประวัติไม่เข้าตาสถาบันการเงิน
การขอกู้สินเชื่อสถาบันการเงินจะมีนโยบายหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและแตกต่างกันไป เช่น อายุ รายได้ ประวัติการเงิน ภาระหนี้ เป็นต้น ซึ่งหากมีข้อใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือไม่ผ่านคุณสมบัติก็อาจะทำให้กู้ไม่ผ่านได้

2. ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
สถาบันการเงินจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ว่าจะสามารถชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โดยวัดจากสลิปเงินเดือน และหนี้สินของผู้กู้ ซึ่งหากมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนสูง ก็มีสิทธิ์ที่จะขอสินเชื่อไม่ผ่านได้ค่ะ

3. หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ
เช่น หลักค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน เป็นต้น หากหลักประกันมีความไม่น่าเชื่อถือ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ค่ะ

4. ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้
หากผู้ขอสินเชื่อ เคยมีการยื่นขอสินเชื่อผ่านก่อนหน้านี้ สถาบันการเงินจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา

สรุปคือ การที่จะกู้ผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 2 สาเหตุ
– สถาบันการเงิน
เป็นผู้ที่ออกหลักเกณฑ์ในการอนุมัติ และตัดสินใจว่าจะให้สินเชื่อหรือไม่ ซึ่งการจะขอสินเชื่อผ่านหรือไม่ผ่านจะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินค่ะ

– ตัวเราเอง
ควรมีพฤติกรรมการใช้เงินที่ดี รักษาประวัติเครดิตให้ไม่เสีย และคุณสมบัติให้ตรงเกณฑ์สถาบันการเงิน

ข้อมูลอ้างอิง https://www.ncb.co.th/ncb-infographic/credit-bureau-mee-naa-tee